МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ НАШАТА ТЪРСАЧКА.
Ако не намирате търсения от Вас продукт, можете да направите запитване  ТУК , или на INFO@TONERIBG.COM

 

ТОНЕРИ БГ предлага гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички видове печатащи устройства:

  • сервиз на лазерни принтери
  • сервиз на мултифункционални устройства
  • сервиз на копирни машини
  • зареждане и рециклиране на тонер касети
  • абонаментна поддръжка
  • гаранция за всички извършени ремонти
  • диагностика, инсталиране и кофигуриране на печатащи устройсва
  • технически консултации

 

 

Условия за ползване

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Тонери БГ

·         Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Тонери БГ при ползване от него на електронния магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

·         Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Тонери БГ по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Тонери БГ.

·         Тонери БГ изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

·         Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на www.toneribg.com, след като извърши процеса на регистрация.

·         В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Тонери БГ се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

·         Тонери БГ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

 

Задължения на потребителя при регистриране

·         Предвид ползването на електронния магазин www.toneribg.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

 

Цени

·         Тонери БГ има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на електронния магазин, Тонери БГ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

 

Доставка

·         Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Тонери БГ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, както и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

·         Тонери БГ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

 

Плащане на закупени стоки и услуги

·         При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Тонери БГ или на неговият представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

·         При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на Тонери БГ и едва след като депозитът бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

·         При заявка на неналичен продукт Тонери БГ има правото да изиска депозитно плащане (капаро) от Потребителя на стойност до 50% от крайната цена на продукта. При изискване депозитното плащане трябва да се заплати по електронен път (или по друг начин при договаряне с Тонери БГ) предварително в пълната си стойност.

·         При невъзможност да се осъществи доставката капарото се възстановява в пълен размер. При отказ на клиента да получи доставените му продукти, капарото не се възстановява и служи за обезщетение на Тонери БГ.

·         Тонери БГ си запазва правото да променя наличностите на сайта по всяко време и без предварително уведомление.

 

Срок за плащане

·         Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане поръчката се счита за отказана.

 

Отказ от закупена стока

·         Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, при положение че Тонери БГ вече не е изпратил всички или част от продуктите.

·         В случай че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Тонери БГ се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума, стига да не е изпратил всички или част от продуктите с оглед на максимално бърза доставка до Потребителя. В случай че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Тонери БГ автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

·         При констатация на дефектна стока до 48 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката, Тонери БГ се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Тонери БГ. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, Тонери БГ възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката

·         Потребителят може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че я върне във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите; Транспортните разходи са за сметка на Потребителя

 

 

Други

·         Тонери БГ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

·         Тонери БГ си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

·         Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Тонери БГ не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

 

Отговорност

·         Тонери БГ се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

·         Тонери БГ не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

·         Тонери БГ не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Тонери БГ може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

·         Тонери БГ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

·         Тонери БГ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 

Връзки към уебсайтове на трети лица

·         Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Тонери БГ. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Тонери БГ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Бисквитки

             Ние използваме бисквитките "Cookies" единственно за да подобрим навигацията Ви във Нашият сайт. Чрез използването на "бисквитки" ние не събираме никакви лични данни.

Приложимо право

·         За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

·         Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.